Op die Berg, de start!

21 januari 2014 - Ceres, Zuid-Afrika

Hallo iedereen,

Maandagochtend betekende eindelijk de start van de werkweek. We werden ontvangen op het gemeentehuis voor de startvergadering. Alle betrokkenen waren daar en het weerzien was fantastisch. Ook de nieuwe collega's: Lande, de nieuwe jeugdwerker, Grant, de nieuwe manager Socio-Economic Development, de lokale politici van Op die Berg en uiteraard alle oude bekenden: Jo-Ann, Michelle, Keith Rachel en Mr. Nasson. Na de presentatie van ons programma, werd overgegaan tot de officiële ondertekening van het 'Memorandum of Understanding', waarbij de twee gemeenten verklaren verder te werken gedurende de volgende jaren.

In de namiddag werd opgesplitst: de evaluatie van het jeugdprogramma enerzijds en milieu anderzijds. Het werd gevolgd door een bezoek aan Op-die-Berg, het dorp dat in de focus staat voor het programma lokaal economische ontwikkeling. Verschillende locaties werden bezocht die in aanmerking komen voor de start van het investeringsproject. Nieuwe huisvestingsprojecten werden ook bezocht die zorgen 250 woningen - evenwel zonder voorzieningen als kindercrèche of speelpark! Na een korte duik in het zwembad om af te koelen - het was vandaag 31°- waren we klaar voor een braai bij Marina du Toit, waar flink gediscussieerd werd over de economische ontwikkeling in Zuid-Afrika en de landbouw in Witzenberg. 

Tot straks!!

Veel groetjes,

Frans, secretaris, Peter, Kirsten en Jan