De kip, de kat en de balletjes

30 maart 2012 - Ceres, Zuid-Afrika

Hoi iedereen,

Deze week stond er nog heel wat op het programma. Meetings werden afgewisseld met zeer interessante terreinbezoeken. 

Maandag evalueerden we de jeugdvormingsweek in Mangaung (van 12-16 maart) met de jeugdwerker, de vrijwilligers en Leen. Iedereen was zeer enthousiast en vond de training op maat gemaakt. De vrijwilligers planden woensdag ook een Funday in Tulbagh waar ze zouden toepassen wat ze 'geleerd' hadden. De fundag bestond uit twee delen: spelletjes en animatie op het sportveld en een show/theater (over HIV/AIDS) in de zaal binnen. Toen we toekwamen waren er al ontzettend veel kinderen. Ze speelden twister, Afrikaanse kringspelletjes en Zizi was de jongsten aan het schminken. Chantal, je had het moeten zien! 

De jeugdwerker en de milieuwerker (verantwoordelijk voor aanplanting en rivieren) zaten samen in Tulbagh om tweegezamenlijke projecten te bespreken. De beek langs het jeugdcentrum en de Chris Haniwijk is enorm vervuild, ligt vol met alval en wordt overwoekerd door exoten. Zij zullen samen een training organiseren in het jeugdcentrum voor werkloze jongeren om van het Chris Hani Canal Project een succes te maken. Daarnaast pakken ze de vergroening en 'beautification' van het jeugdcentrum verder aan.

Dinsdag werden alles in concrete acitiviteiten gegoten en de begroting opgemaakt. De milieuverantwoordelijk van Essen en Witzenberg maakten een vergelijking over het verschil in afvalsystemen en bijhorende belastingen. Vervolgens brachten we een bezoek aan de Waste Site in Wolseley (waar ook in beperkte mate aan recyclage gedaan wordt) en bezochten we de locatie aan de sloppenwijk in Pine Valley waar een park aangelegd zal worden. Voor de aanleg van het park zullen opnieuw werkloze jongeren opgeleid worden over tuinaanleg en groenvoorziening. 

'S avonds zaten we samen met de leerkrachten van de scholenbanden, een ongelooflijke enthousiaste bende. Het is leuk om te zien hoe ze ervaringen uitwisselen over Essen en hun projecten aan elkaar vertellen. 

Na de Funday in Tulbagh op woensdag werd overlegd over de ondersteuning van een klimaatneutraal project in Witzenberg. Zo kan de CO2-uitstoot van de vliegreizen gecompenseerd worden. Witzenberg stelt voor zonneboilers te installeren op het daklozenopvangcentrum in Ceres. We bezochten werkende zonneboilers en het opvangcentrum en kunnen ons volledig vinden in het project. Zo kunnen de huidige elektrische boilers vervangen worden door hernieuwbare energie en spaart het opvangcentrum ook nog kosten. 

Tot slot organiseerde Witzenberg op donderdag een ceremonie voor de viering van 10 jaar stedenband. Er werden pakkende speeches gehouden en diploma's uitgereikt van trainingen in het jeugdcentrum. In de namiddag bezochten we nog de enorme fruit- en groenteboerderij van Marina Dutoit. Er wordt 130 hectare groenten en 150 hectare fruit gekweekt gedurende 10 maanden per jaar. Prachtig om te zien!

 Tot snel!

Van reisblog naar fotoboek
Laat een prachtig fotoboek afdrukken van je verhalen & foto's. Al vanaf € 21,95.
reisdrukker.nl

Foto’s