Leen loopt stage in Mooi Uitsig

14 februari 2012 - Ceres, Zuid-Afrika

Eind januari vertrok Leen Schrauwen naar de lagere school, Mooi Uitsig, in Bella Vista. Als studente orthopedagogie zal ze ze stage lopen in de 'special needs class', een klasje met kinderen met een mentale handicap die extra aandacht en zorg nodig hebben. Ze zal de 2 leerkrachten van de klas gedurende 4,5 maand bijstaan.

Haar avonturen kan je volgen op leen-in-zuidafrika.skynetblogs.be

In maart organiseert de stedenband Mangaung/Gent een jeugdvormingsweek voor professionele jeugdwerkers en de vrijwilligers van de jeugdcentra. Witzenberg, Stellenbosch (partner van Dilbeek) en Nquthu (partner van Bornem) laten hun jeugdwerkers en enkele vrijwilligers deelnemen aan de vorming in Mangaung. Vlaanderen kent een rijke geschiedenis aan jeugdbeleid en jeugdwerking, maar kan die niet toepassen op de Zuid-Afrikaanse context. Daarvoor wordt beroep gedaan op SAAYC, een Zuid-Afrikaanse jeugdorganisatie. De organisaties werken de week samen uit en proberen een aanbod te voorzien voor zowel de jeugdwerkers als de vrijwilligers.

Leen gaat ook mee. Zij zal, als speelpleinmonitor, de organisaties ondersteunen waar nodig en met de Witzenbergse deelnemers een activiteit uitwerken in het jeugdcentrum in Tulbagh achteraf .